Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

KOMUNIKAT 1

 

Szanowni Rodzice uczniów przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I-III!

 

W związku z możliwością prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki od 25 maja bieżącego roku i koniecznością zapewnienia organizacji   i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły, proszę o przesłanie pocztą elektroniczną  wypełnionej deklaracji, w której wyrazicie Państwo chęć korzystania przez dzieci z w/w zajęć.

 

Ważne: Informację przesyłają WYŁĄCZNIE rodzice, którzy są zdecydowani posyłać dzieci do szkoły. Proszę pobrać deklarację zgody ze strony internetowej szkoły, wypełnić, podpisać    i przesłać mailem do wychowawcy danej klasy (adresy mailowe w zakładce Nauka zdalna).

 Informację proszę przesłać do 21 maja do godz. 12.00.

 

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

  • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego;
  • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.                                                                                                           Wytyczne i deklaracje znajdują się w aktualnościach, pod tablicą ogłoszeń.

 

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną dzieci NIE BĘDĄ mogły korzystać z dowozu. Obowiązkiem Państwa będzie zapewnienie dziecku transportu do i ze szkoły o określonych godzinach.

 

 KOMUNIKAT 2

 

Szanowni Rodzice uczniów klas VIII

W związku z możliwością prowadzenia konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej od 25 maja bieżącego roku i koniecznością zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły, proszę o przesłanie pocztą elektroniczną  wypełnionej deklaracji, w której wyrazicie Państwo chęć korzystania przez dzieci z w/w formy kontaktu z nauczycielami.

 

Ważne: Informację przesyłają WYŁĄCZNIE rodzice, których dzieci będą chciały korzystać z konsultacji. Proszę pobrać deklarację zgody ze strony internetowej szkoły, wypełnić, podpisać i przesłać mailem do wychowawcy klasy (adresy mailowe w zakładce Nauka zdalna).Informację proszę przesłać do 21 maja do godz. 12.00.

 

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z następującym dokumentem: 

  • Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.                                                                                                                                                  Wytyczne i deklaracje znajdują się w aktualnościach, pod tablicą ogłoszeń. 

 

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną dzieci NIE BĘDĄ mogły korzystać z dowozu. Obowiązkiem Państwa będzie zapewnienie dziecku transportu do  i ze szkoły o określonych godzinach.

 

  KOMUNIKAT 3

 

 

 

Szanowni Rodzice uczniów klas IV – VII

 

W związku z możliwością prowadzenia konsultacji dla uczniów klas IV-  VII  szkoły podstawowej od 1 czerwca   bieżącego roku i koniecznością zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły, proszę o przesłanie pocztą elektroniczną  wypełnionej deklaracji, w której wyrazicie Państwo chęć korzystania przez dzieci z w/w formy kontaktu z nauczycielami.

 

 

 

Ważne: Informację przesyłają WYŁĄCZNIE rodzice, których dzieci będą chciały korzystać z konsultacji. Proszę pobrać deklarację zgody ze strony internetowej szkoły, wypełnić, podpisać i przesłać mailem do wychowawcy klasy (adresy mailowe w zakładce Nauka zdalna).Informację proszę przesłać do 29 maja do godz. 12.00.

 

 

 

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z następującym dokumentem: 

 

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

 

Wytyczne i deklaracje dla klas IV- VII znajdują się w aktualnościach, pod tablicą ogłoszeń

 

 

 

 Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną dzieci NIE BĘDĄ mogły korzystać z dowozu. Obowiązkiem Państwa będzie zapewnienie dziecku transportu do  i ze szkoły o określonych godzinach.

 

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie zajęcia on - line odbywają się w godzinach  od 9.00 - 14.00

W tych godzinach należy zrealizować poszczególne przedmioty z danego dnia.

Jest to również czas przeznaczony na kontakt z nauczycielami, chyba że, nauczyciel umawia się z daną grupą inaczej.

Prosimy, aby wszystkie zadania realizować w wyznaczonym czasie.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 

 

Drodzy Uczniowie!

Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę i zrozumienie przy wdrażaniu zdalnego nauczania. Dla nas wszystkich jest to zupełnie nowa rzeczywistość, w której próbujemy się odnaleźć. Bądźmy wyrozumiali względem siebie w tym bardzo trudnym czasie i starajmy się owocnie współpracować, tak żeby czas, który spędzacie w domach był czasem dobrze i mądrze wykorzystanym.

 

 Szanowni Rodzice!

 Przed nami niezwykle trudne trzy tygodnie. W tym czasie (tzn. do Świąt Wielkanocnych) będziemy starać się realizować proces dydaktyczny wykorzystując różne narzędzia do zdalnej komunikacji (strona internetowa szkoły, portale społecznościowe, komunikatory internetowe itp.).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. od czwartku 26 marca 2020 r. obowiązywać będzie plan lekcji zamieszczony na stronie internetowej szkoły (zakładka Nauczanie zdalne). W danym dniu tygodnia mają odbywać się lekcje zgodnie z podanym planem. Na stronie internetowej szkoły podane będą zagadnienia do realizacji w danym tygodniu z poszczególnych przedmiotów. Ilość zagadnień odnosi się do ilości godzin danego przedmiotu w danym tygodniu (np. 4 lekcje j. polskiego – 4 zagadnienia). Zagadnienia podane będą w zakładce Nauka zdalna jak dotychczas. Prosimy kontrolować dzieci, czy na bieżąco przesyłają nauczycielom danego przedmiotu zadania, które maja wykonać w danym dniu. 

 

Nauczyciele przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I – III samodzielnie ustalają plan zajęć z uczniami i formy kontaktu z rodzicami.

 W sprawie wątpliwości, pytań i postępów swoich dzieci będą się Państwo mogli kontaktować z nauczycielami poszczególnych przedmiotów mailowo. Na stronie internetowej szkoły zamieszczona zostanie lista mailingowa z adresami nauczycieli uczących danego przedmiotu.

                                                     Dyrekcja pozostaje do dyspozycji po adresem          sp.koszyce@gmail.com

 

 Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie nauczycieli w tym trudnym wyzwaniu jakim jest nauka zdalna.

 Nie zapominajmy też o wzajemnej odpowiedzialności za siebie i powstrzymujmy się od opuszania własnych domostw.

 Wszystkim życzymy dużo siły i zdrowia na nadchodzący czas.

                                                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                                               Dyrekcja Centrum Oświatowego w Koszycach

 

Aktualności

Sto rysunków i Olimpiada Online – to naprawdę były „Wyjątkowe Urodziny” !

18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła – przyszły święty Jan Paweł II. Z tej okazji katecheci przygotowali dla uczniów specjalne lekcje religii poświęcone postaci papieża – Polaka, by nie zginęła pamięć o wielkim człowieku, któremu tak wiele zawdzięczamy.

„Chwalcie łąki umajone…” – lekcja religii w domu z Maryją.

Katolicy na całym świecie oddają cześć Maryi, mamie Jezusa, ale także mamie wszystkich ludzi.  W roku liturgicznym każdego dnia śpiewa się w kościołach pieśni poświęcone Matce Bożej, odmawia modlitwy, uczestniczy w nabożeństwach. Jednak są takie dwa miesiące w trakcie...

Z ekologią na TY

Co prawda Dzień Ziemi już dawno za nami, ale  mówienie o ekologii i promowanie zachowań proekologicznych  jest zawsze wskazane i potrzebne. 

Uczniowie klasy 1,w ramach cyklu zajęć „Dbamy o przyrodę”, przyswajali wiadomości i umiejętności dotyczące rodzajów odpadów, ich...

SMUTNE „POLA NADZIEI“ 2020"

Od wielu lat w kwietniu i maju każdego roku szkolnego  członkowie  Koła PCK  obdarowywali Was żółtym żonkilem zbierając datki na potrzeby Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Tegoroczną, 23 już akcję, przychodzi nam prowadzić w trudnym czasie. Nie możemy się spotkać z Wami,...

Porady Psychologa dla Rodziców

Szanowni Państwo,

chciałabym przekazać Państwu kilka wskazówek dotyczących tego, na co warto zwrócić uwagę w kontakcie z dziećmi w aktualnej sytuacji, która zaburza nasz naturalny porządek życia a w związku z tym może budzić wiele obaw. Zapewnienie dzieciom wsparcia w tym...

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno -wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji...

Frankenstein po angielsku

Dnia 2 marca 2020r.  grupa uczniów z klas szóstych i siódmych pojechała do teatru „Variete” w Krakowie, aby obejrzeć sztukę pt. „Frankenstein” autorstwa Mary Shelley. Współczesna historia szalonego naukowca Wiktora Frankensteina, który powołał do życia straszliwe Monstrum,...